ЛУННИ ВЪЗЛИ по оста РАК-КОЗИРОГ/2018-2020 – По пътя на съдбата!!!

лунни възли рак козирог

Здравейте, приятели, Венера стана директна, Меркурий се подготвя за ретроградно движение, а Лунните кармични възли преминават от оста на любовта, творчеството и самоизявата, символизирани от знаците Лъв и Водолей в кардиналната зона на Рак и Козирог, олицетворяващи едни от най-стабилните и основополагащи структури в живота ни - както на вътрешно, така и на външно ниво!

Както знаем кармичните възли не са материални тела, но те са важни точки, в които орбитата на Луната се пресича с еклиптиката или видимия път на Слънцето, наблюдавани от Земята. Имаме два възела, две точки на пресичане - Северен и Южен, които винаги се намират на 180º един от друг, т.е. в два противоположни знака. Те се движат назад през зодиака като транзита им през една зодиакална ос е с дължина около 18 месеца или 1,5г. През всички знаци минават за период от 18 години и може да се каже, че те са сравнително бавни "тела".

Но по-важното тук е самата програма, която се включва посредством тяхното движение в живота на всеки един от нас. Един път посредством конкретните знаци, в които се намират Лунните възли и втори път - в зависимост от домовото им разположение в личната ни натална карта. Ще кажа по няколко думи за всеки един отделен знак, като базирам прогнозата ми най-вече на домофикацията спрямо Асцендента, но можете да се запознаете също със значението й по Слънчев и Лунен знак, които по-малко или повече дават отражение и допринасят за случващото се в живота ни.

лунни възли рак козирог

И макар, че самите Лунни възли нямайки физическо тяло и сами по себе си не могат да дават материални събития в живота ни, те задават общия фон и посока на движение на събитията за определен отрязък от време. Но не бива да пропускаме най-важния фактор, от който всъщност зависи проявлението на външно физическо ниво и това са именно Затъмненията, които реално формират събитийността, посредством двата възела.

Защото Лунните възли са тези, които определят дали едно Новолуние, което всъщност представлява съвпад на Слънцето и Луната или едно Пълнолуние - опозицията на двете светила ще бъде Затъмнение или не. Т.е. когато Новолуние или Пълнолуние се случат в близост до Лунните възли, тогава наблюдаваме Затъмнение. За тези процеси съм обяснила нагледно в статията ми за годишна прогноза 2018г., който има желание може да се запознае. 🙂

Лунни възли - геоцентрик

Конфигурация на Лунните възли, спрямо земния наблюдател/
Геоцентрична система

Лунни възли - хелиоцентрик

Конфигурация на Лунните възли, спрямо реалното движение на телата/ Хелиоцентрична система

Слънчево ЗатъмнениеСлънчево затъмнение
(Земята остава в сянката на Луната и не виждаме Слънцето!)

Лунно ЗатъмнениеЛунно затъмнение
(Луната остава в сянката на Земята и не виждаме Луната!)

И преди да преминем по същество искам да кажа още няколко думи относно това, че цялата натална карта на един човек представлява карма, че всичко, което носим със себе си и всичко, което ни се случва сега или занапред е свързано с причинно следствената връзка в живота ни. И всяка планета в нашия хороскоп може да бъде наречена кармична поради една или друга причина, но Лунните възли много ясно и недвусмислено ни показват - от къде идваме и накъде отиваме, какво е необходимо да придобием и от какво е необходимо да се откажем. И много ясно го изразяват в живота ни чрез затъмненията и случващото се в тези ярки на събития (доброволни или провокирани отвън) периоди в живота ни.


И така: Както казахме на 16 ноември 2018г. Лунните възли се връщат назад по зодиака и влизат в последния 29-ти градус на Рак и Козирог, като ще транзитират през тези кардинални знаци за период от 1,5г., до началото на юни 2020г.

Какво означава това?

На първо място трябва да отбележим, че знаците Рак и Козирог съединяват най-ниската и най-високата точки на зодиакалния кръг. И в основата на тези два знака стои нашия вътрешен фундамент и стабилност, и желанието ни да се развиваме и да реализираме себе си.

От една страна тази кардинална ос е непосредствено свързана на чисто материално и физическо ниво с нашия дом, с нашето семейство и местожителство, с нашата сигурност, кариера, статус и социално положение в обществото, а на ментално и духовно ниво - с нашите вътрешни вярвания, с нашите вътрешни модели на поведение, с нашите най-дълбоки чувства и емоции, дори интуитивни или несъзнателни усещания, които пораждат нашето поведение. И чрез нашия вътрешен свят, явяващ се база и фундамент на всички наши външни цели и жизнени проекти, се формира вътрешното ни желание за постижения и създаване на стабилни структури в живота ни и нивото ни на успваемост в социума.

И всички тези проявления създават възможността едновременно за вътрешно удовлетворение, сигурност и спокойствие, за нашата правилна изява във света и за достижението на нашите цели. Начина, по който приемаме едно или друго, начина, по който изживяваме едно или друго, способността ни да се откъснем понякога от чувствата и емоциите, или точно обратното, в зависимост от ситуацията - да се потопим в тях и да се вслушаме в гласа на сърцето си, всички тези фактори определят нашето външно развитие, степента, до която можем да напреднем по пътя ни на развитие, и нивото, до което сме способни да достигнем - най-често проявяващи се като професионална реализация и цялостен успех на външен материален план.

Т.е. вътрешния ни фундамент и стабилност, сигурността в себе си, определят доколко ще можем да развием своя най-висок потенциал и доколко ще постигнем своите цели и желания.

И доколкото знаците Рак и Козирог се свързват с енергетиката на Луната и Сатурн, можем да направим извода, че от способността ни да се погрижим най-вече за себе си, от способността ни да чуем най-вече собствените си желания и копнежи, и от личната ни мотивация и възможност да ги подредим, да ги ограничим, да дисциплинираме сами себе си и да бъдем достатъчно целеустремени и волеви - от тези качества зависи нашия успех и нашето лично удовлетворение и спокойствие.

И може да се каже, че транзита на Лунните възли в период от 1,5г. в знаците Рак-Козирог може да се възприеме като работа с принципите на Луната и Сатурн в живота ни - с нуждата ни от сигурност, с проявата на емоции и чувства, с начинът, по който се отнасяме най-вече към самите себе си, но и с грижата ни към другите, със способността ни да проявяваме лична дисциплина, твърдост, трудолюбие, отговорност, постоянство, умение да си поставяме цели и да ги постигаме. И правилната отработка на тези две сфери от живота ни - нашата най-скрита, вътрешна и дълбока точка и нашата най-висока, външна и материална точка са директно свързани с нашето развитие и растеж, и с вътрешното ни спокойствие и удовлетвореност от живота.

От гледна точка на Южния лунен възел, който влиза в знак Козирог, доколкото той е свързан с нуждата да направим връзка с миналото и да придвижим напред нашите заложби, придобитото до този момент, нашите способности и таланти, които притежаваме, чрез неговото влияние у нас ще се породи нужда - вътрешна или външна да работим по темата за нашето професионално развитие и социално израстване, по темата за нашата реализация на чисто външен и социален план, изразявайки себе си и това, което притежаваме.

От гледна точна на Северния възел, който ще транзитира в знак Рак, и доколкото тази точка е свързана с нуждата от промяна и равитие, с търсенето на нещо ново, с нуждата от постигане на резултати, намирайки се в знака на чувствителността, на интуицията, на емоционалността, на нуждата от топлина, от безопасност и комфорт, на нуждата да имаме истинско семейство, дом, сигурност и домашен уют, в нас ще се породи желание да развием именно тези сфери от живота ни.

Т.е. чрез възможността да постигнем целите си, ще достигнем и до вътрешен баланс и обратното - балансирайки чувствата и емоциите, вслушвайки се в гласа на сърцето ни, позволявайки си да вървим по своя път и свободно да проявяваме своите чувства ще спомогнем за това да развиваме себе си на чисто материално и социално ниво, и да бъдем успешни в това, с което сме се захванали в един дългосрочен план.


И още един важен фактор, който определено няма как да бъде пренебрегнат. Споменавала съм го и в други мои материали, а планирам и отделно да разгледам по-подробно темата, но тук ще я обсъдим във връзка с транзита на Лунните възли по оста Рак-Козирог в следващата година и половина, до юни 2020г. А именно става въпрос за съединението на три бавни планети - Плутон, Сатурн и Юпитер в знака на Козирог, като там ще бъде и Южния възел, посредством който ще се състоят и няколко Затъмнения в близост до този съвпад.

Относно това рядко случващо се събитие, за последно Плутон, Сатурн и Юпитер са били в знак Козирог през 15-ти век - 1400г., а следващото такова събитие ще се случи през 2700г. И сам по себе си този рядък астрологичен, а и астрономичен фактор, с или без присъствието на Лунните възли, е достатъчно силен. Но когато добавим и кармичните възли и събития като Затъмненията, породени от тях, определено влиянието на тази енергия е още по-мощно и по-силно въздействащо върху живота ни.

И всъщност казаното до момента още по-силно акцентира върху основните, базови задачи на знак Козирог в живота ни, независимо каква е нашата зодия или асцендент, а именно, всичко, което е свързано с нашия растеж, с постигане на важни цели и задачи, със създаване на стабилни структури в живота ни. Или казано с други думи чрез знак Козирог ще имаме възможността да реализираме максимума, на който сме способни, както и за пълно развитие на потенциала, който ни е даден (или сами сме избрали да притежаваме) по отношение на наталната ни карта!

Доколкото Плутон е в Козирог от началото на 2008г. до края на 2024г. - за период от 16 години, като към него се присъединяват Сатурн и Лунните възли, а Юпитер ще влезе в края на 2019г, може да се каже, че енергиите на този знак ще въздействат върху живота ни особено силно и ярко, даващи материално проявление, най-вече от края на 2019г. до лятото на 2020г., както и в близост до всички затъмнения по оста Рак-Козирог - юли 2018, януари, юли и декември 2019г. и януари, юни и юли 2020г. Но не бива да забравяме, че влиянието на Затъмненията може да се усеща до 6 месеца преди и след самото събитие, така че целия период на транзита на Лунните възли през оста на Рак и Козирог можем да очакваме да повлияе изключително съдбовно в живота ни! 

Посредством Сатурн който управлява Козирог и отговаря за нашите най-стабилни и дългосрочни структури в живота ни, ако до този момент не сме се активирали, сега в предстоящите месеци е време да го направим и да започнем да се подготвяме затова, което желаем да постигнем в близко и далечно бъдеще. Защото определено случващото се на този етап определя живота ни за дълги години напред и от нас зависи дали ще се възползваме или ще изпуснем шанса да постигнем мечтите си и да реализираме себе си!

В края на декември, началото на януари 2019г. започва новия едногодишен цикъл на Сатурн със Слънцето, както наблюдаваме и редица други важни астрономични фактори - новия цикъл на Меркурий, който предстои в края на месеца, новите цикли на Венера и Юпитер, които вече са налице, преместването на Уран в Телец за период от 7 години след март 2019г., Слънчевото затъмнение в Козирог, което ще се състои в началото на януари, Зимното слънцестоене през декември. Всяко от тези събития ни дава възможност да построим живота си така, както желаем и както ще бъде най-ползотворно и успешно за нашия собствен път на развитие!

От моята практика мога да кажа, че някои хора развиват перфектно принципите от своята натална карта и тогава се чувстват щастливи и истински удовлетворени от себе си и от живота, който водят, на други им трябва време или външни събития, дори катаклизми, за да намерят своя път. Но по лесния или по трудния начин ще се случи промяната, посредством всички затъмнения, на които ще станем свидетели след януари 2019г. до лятото на 2020г. трансформацията така или иначе ще има в живота на всеки един от нас - за едни по-малка, а за други кардинална.

Като не бива да забравяме, че този процес вече е започнал - още през юли 2018г., когато станахме свидетели на първото Затъмнение по оста Рак-Козирог, макар и Лунните възли да бяха все още в Лъв и Водолей! А дори може да се каже и по-рано - с влизането на Сатурн в Козирог в края на 2017г.

В статията ми от 13-ти юли съм описала доста подробно началото на прехода на съдбовните възли между осите Лъв-Водолей и Рак-Козирог и техните основни задачи до лятото на 2020г.

Може още много да се коментира по темата, но за да не става прекалено дълъг този материал предлагам да преминем към разглеждането на влиянието на Лунните възли по оста Рак-Козирог за всеки един отделен зодиакален знак! Прогнозата е изготвена по знак на асцендента, но можете да прочетете и значението, описано за знаците, в които се намират и вашето натално Слънце, т.е. зодията ви и за вашата натална Луна. Те също дават известна информация за това какво можем да очакваме от бъдещето! 🙂


❤️❤️❤️ За лична консултация, в която ще разгледаме конкретно това, което Ви вълнува, както и общия житейски път с прогностика за близко и по-далечно бъдеще, можете да се свържете с мен!

❤️ Цена на първа консултация - 220лв. Натална карта + Прогностика

❤️ Вторична консултация - 120лв. / 1 час

❤️❤️❤️ Работя с клиенти както от цяла България, така и от чужбина - консултациите се провеждат онлайн и няма ограничение за местоположението!

❤️❤️❤️ Посетете страницата за Услуги! >> http://astrolive.info/paid-forecasts/ телефон за връзка с мен: 0899 181 185 Анелия (Вайбър, УатсАпп) Skype: Astrolive info email: astrolive.info@gmail.com


☀ ☀ ☀ Посетете и моя online магазин Art-Shop.bg! ☀ ☀ ☀КОИ СФЕРИ ОТ ЖИВОТА НИ ЩЕ АКТИВИРА ТРАНЗИТА НА ЛУННИТЕ ВЪЗЛИ
МОЖЕТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ ПО-ДОЛУ ПОД РЕКЛАМНИТЕ КАРЕТА!!!


Посетете и моя YouTube канал!


Поръчай своя уникален комплект за енергийна защита!Статията за Новолунието в знак Скорпион можете да прочетете тук →Статията за Месечен Хороскоп за НОЕМВРИ 2018г. можете да прочетете тук →Статията за ЮПИТЕР В СТРЕЛЕЦ 2018-2019г. можете да прочетете тук →


А СЕГА ДА РАЗБЕРЕМ КАКВО ЩЕ Е ВЛИЯНИЕТО НА ЛУННИТЕ ВЪЗЛИ през 2018-2020г.
ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ЗОДИАКАЛЕН ЗНАК!


За по-голяма достоверност прогнозите са съобразени с домофикацията спрямо Асцендента - изгряващия знак.

Какво е Асцендент и как можете да го изчислите, прочетете тук →ОВЕН


СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В 4 ДОМ, ЮЖЕН ВЪЗЕЛ В 10 ДОМ!

За Овните кармичните възли ще се намират в 4-ти и 10-ти дом. Една от най-важните кардинални оси на хороскопа. Очакват ви големи промени през следващата година и половина!

Фокусът ще бъде върху 4-ти дом от хороскопа, там, където се намира Северния лунен възел. Ще се активират сфери от живота ви, свързани с дома и семейството, с местожителството и недвижимите имоти. 

През идната година и половина може да ви се наложи да балансирате между темите за дома и кариерата. Може да ви се наложи да смените вашето местожителство поради преместването ви на нова работа. Да започнете да работите от вкъщи, или членовете на вашето семейство да се включат във вашата работа.

Въпроси около недвижими имоти ще бъдат на дневен ред - строителство или покупка на нов дом, преместване на ново място, продажба на имот, ремонти, преустройства, отдаване или наемане на имоти също са възможни.

4-ти дом се свързва и с нашия емоционален комфорт - там, където ни е удобно, спокойно и се чувстваме сигурни. Така че може да ви се отдаде възможност да живеете на място, за което отдавна мечтаете!

4-ти дом се свързва и с темата за семейството и всякакви промени относно тази сфера от живота са възможни - раждане на деца, преместване на родителите при вас или обратното - заживяване самостоятелно или излизане от родителския дом.

Относно 10-ти дом - кариера, статус и положение в обществото, ще ви се отдаде да развиете себе си и да постигнете своите цели, само и единствено тогава, когато се чувствате достатъчно спокойни и уверени, когато чувствате подкрепата на своето семейство, тогава, когато имате стабилността и сигурността на своя дом.

В това число подобряване отношенията ви с вашите родители, най-вече с майката, увеличава шанса да срещнете своя бъдещ партньор ако сте сами или да възстановите връзката си с вашия постоянен партньор ако сте се разделили преди време. 

Самите вие е възможно да станете родители и това да ви накара да прекарвате много повече време в дома и с вашето семейството.


 ТЕЛЕЦ


СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В 3 ДОМ, ЮЖЕН ВЪЗЕЛ В 9 ДОМ!

За Телците кармичните възли ще се намират в 3-ти и 9-ти дом. Фокусът ще бъде върху 3-ти дом от хороскопа, там, където се намира Северния лунен възел. Ще се активират сфери от живота ви, свързани с нови знания, общуване, информация, работа с документи, с интелектуален труд.

Твърде възможно е да планирате някакво обучение или посещаване на курсове в предстоящата година и половина. Някакъв вид промяна или придвижване напред също са възможни.

Закупуване на автомобил, основен ремонт на стария или изкарване на шофьорска книжка също са твърде вероятни през периода. В това число всякакъв вид краткосрочни пътувания по работа или за удоволствие също са в сферата на 3-ти дом.

Подновяване на техниката в дома - телефони, компютри, бяла и черна техника също са в областта на 3-ти дом. В това число и усвояването на умението да работите с някакъв вид нова техника.

Също така в периода може да се очаква осъществяване на контакти и обмен на информация с вашите братя и сестри, както и с роднини или съседи. Всякакъв вид промяна, касаеща близкото ви обкръжение.

3-ти дом се свързва и с писането. Твърде възможно е да се захванете със сериозен интелектуален труд - написване на книга или друг материал, която впоследствие да бъде много успешна и харесвана.

От своя страна 9-ти дом се свързва с висшето образование. Можете да решите да изучавате нещо по-сериозно, да смените специалността, да разширите и обогатите своите знания. Възможно е вие самите да преподавате това, което знаете и умеете.

9-ти дом също се свързва със съдебни дела, искове, нотариуси. Може да се наложи да се откажете от иск, който сте завели по-рано. Или ако някой е имал претенции към вас, това да отпадне на този етап и той да си оттегли иска към вас! Ако тепърва възнамерявате да водите дело моментът не е подходящ, вероятността да го загубите е голяма!

Изучаването на чужди езици или посещението на далечни страни също се свързва с 9-ти дом. В това число контакт с чужбина, чужденци или различни и чужди култури. Като главното тук е разширението на мисълта и способността да възприемате живота от една философска и духовна гледна точка.


БЛИЗНАЦИ


СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В 2 ДОМ, ЮЖЕН ВЪЗЕЛ В 8 ДОМ!

За Близнаци кармичните възли ще се намират в 2-ри и 8-ми дом. Фокусът ще бъде върху 2-ти дом от хороскопа, там, където се намира Северния лунен възел. Ще се активират сфери от живота ви, свързани най-вече с материалната сфера, с доходите, разходите, с чуждите ресурси и доколко можете да се ползвате от тях. Също така с темата за собствената ви самооценка и ценостна система.

2-ри дом е свързан най-вече с парите, които изкарваме със собствен труд, с нашите лични способности и умения, от които можем да изкарваме пари. И това ще прикове вниманието ви през следващата година и половина. 

Възможно е повишение на заплатата, възможно е да намерите нов начин да увеличите доходите си. Можете да поемете допълнителни отговорности в работата, които да ви донесат и по-високо възнаграждение.

И доколкото 2-ри - 8-ми дом са свързани в една ос, възможно е ако до този момент сте били зависими от помощта на някой - съпруг, родители, конкретна работа, то сега ще получите шанса за намиране на начин за собствен доход, което ще ви позволи повече свобода и личен комфорт на живот!

Възможно е да се зароди връзка на вашето работно място - с някой колега или с шефа ви например, а защо не и с някой клиент на фирмата!

По отношение на бизнес начинания имайте едно наум с големи суми пари, защото с Южен възел в 8-ми дом има опасност да ги загубите. Просто добре обмисляйте вложенията си и не поемайте излишни рискове. Не са препоръчителни никакви заеми или кредити дори и ако на пръв поглед изглеждат много надеждни или изгодни.

Подгответе се за период, в който се дава възможност да изкарвате парите си с труд, и всякакви други възможности за лесни пари преценявайте добре и поставяйте на проверка. Не е момент за стартиране на бизнес. Ако получите голяма сума като наследство, печалба или продажба на имот, то изчакайте този период да отмине за да ги влагате в каквото и да било начинание!

В тази година и половина чрез труд и работа е възможно да се освободите от натрупани в годините по невнимание или недообмисляне заеми, кредити и парични дългове!

Доколкото 8-ми дом е свързан с нашия вътрешен свят и психика, с интуицията, с ясновидските способности и с езотериката като цяло е възможно да започнете да развивате своя доход именно по тази линия.


РАК


СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В 1 ДОМ, ЮЖЕН ВЪЗЕЛ В 7 ДОМ!

За Раците кармичните възли ще се намират в 1-ви и 7-ми дом. Една от най-важните кардинални оси на хороскопа. Очакват ви големи промени през следващата година и половина!

Фокусът ще бъде върху 1-ви дом от хороскопа, там, където се намира Северния лунен възел. Това означава, че повече от всички вие сте изправени на прага на новото начало във вашия живот. Очаква ви един нов етап в живота - възможно е да бъде поява на нов човек, поради активността и на 7-ми дом, където се намира Южния възел. И доколкото той се свързва с края на нещата е твърде вероятно в тази година и половина да приключите връзката, която имате до този момент, или да пожелаете да се разведете ако считате този брак за непродуктивен по някакъв начин и да дадете старт на нова връзка. Има вариант и досегашната връзка да придобие ново значение за вас, взаимоотношенията ви да преминат на едно ново ниво.

Ако имате бизнес в съдружие възможни са промени и преструктуриране и на това ниво. Възможно е старите партньори или клиенти да бъдат заменени с нови.

Възможно е в този период да изживеете както вътрешна, така и външна пълна трансформация. 1-ви дом е свързан с това как изглеждаме, с нашия имидж. Може коренно да промените външния си вид ако това е вашето желание.

Намирайки се Северния възел в Асцендента, това означава, че започва един 18-годишен период в живота ни и от това какво предприемаме на този етап ще зависи успеха ни в бъдеще. Възможно е да имате дете, да смените своята работа, да се преместите да живеете на ново място.

Оста 1-ви - 7-ми дом определено ще даде събития относно цялостните ви взаимоотношения с другите и може да се наложи сериозно да преосмислите връзките си с някои хора. Определено фокусът ще бъде върху вас самите - това какво вие искате, как вие се чувствате, кое вие приемате за правилно или неправилно, за допустимо или не, това, което вие харесвате или не. Акцента ще бъде върху "Аз" - а и личното ви развитие. Всичко, което се случва ще се завърта лично около вас. И имайте предвид, че Лунните възли неслучайно се наричат съдбовни или кармични и бъдете подготвени и за съдбоносни промени в живота ви, въпреки вашето желание, защото под тяхното въздействие по оста 1-ви - 7-ми дом тогава, когато не сме на своя път, събитията не се случват така, както ние искаме, а така както трябва!


ЛЪВ


СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В 12 ДОМ, ЮЖЕН ВЪЗЕЛ В 6 ДОМ!

За Лъвовете кармичните възли ще се намират в 12-ти и 6-ти дом. Фокусът ще бъде върху 12-ти дом от хороскопа, там, където се намира Северния лунен възел.

Идва момент в живота ви когато ще се нуждаете от почивка от преосмисляне. След големите промени, които преживяхте в последната година и половина сега ще можете да се отделите от светлината на прожекторите и да си позволите малко време за себе си, ще си позволите да се отдалечите от светския живот и да се потопите в сферите на духовното. Възможно е да решите да се занимавате с изучаване на психология или езотерика, възможно е да ви осенят творчески идеи и да имате нужда да творите в уединение и тишина, необезпокоявани от другите.

Възможно е да решите да изучавате чужди езици или да се запознаете с хора, идващи от далече. Твърде вероятно е самите вие да направите едно далечно пътуване или да вземете решение за емиграция.

Доколкото Южния възел ще транзитира през вашия 6-ти дом е твърде вероятно да напуснете работата, на която се намирате в момента, да си позволите временна почивка, след което да започнете да търсите нова по-добра работа - такава, каквато ще ви позволи да се развивате творчески, интуитивно и духовно.

6-ти дом е свързан и със здравето. Възможно е нещо, което отдавна ви притеснява да намерите начин да се справите с него и да преодолеете този здравословен проблем. Дава се шанс да се преборите с вредните навици и да подобрите цялостното състояние на организма.

Тази област от хороскопа отговаря и за домашните любимци. Бъдете предпазливи в това отношение, защото по Южен възел има риск от загуба или раздяла с вашия четириног приятел. От друга страна можете да преживеете труден момент в живота ви и вземането на домашен любимец да ви помогне много по лесно да преминете през този период.

Възможно е чрез духовни и енергийни практики - йога, медитации, рейки - да подобрите своето цялостно здравословно състояние. Също така свързваме 12-ти дом и с желанието да помогнем на другите, със състрадателност и съпричастност. Затова можем да попаднем в такъв тип ситуации в живота ни, когато това се изисква от нас.

12-ти дом е зоната на края в нашия живот. ето защо е възможно в този етап да сложим край на нещо - доброволно или принудително, което не е продуктивно за нас, независимо как го възприемаме ние сега.


ДЕВА


СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В 11 ДОМ, ЮЖЕН ВЪЗЕЛ В 5 ДОМ!

За Девите кармичните възли ще се намират в 11-ти и 5-ти дом. Фокусът ще бъде върху 11-ти дом от хороскопа, там, където се намира Северния лунен възел. Ще се активират сфери от живота ви, свързани със социалния ви живот, с обществената активност, с изразяването на творческите ви таланти. 

Очакват ви активни 18 месеца, в които определено можете да очаквате реални резултати от това, с което сте се захванали по-рано. 11-ти дом се свързва с успеха, със сбъдването на мечтите ни и с реализирането на нашите цели!

Всичко важно за вас, по което сте работили и за което сте се трудили до този момент е твърде вероятно да се материализира в живота ви в предстоящата година и половина.

По 11-ти дом може да придобиете популярност, повече хора да научат за вас или за дейността, с която се занимавате. Сега е момента за реклама, за изява и за търсене на по-широка публика. Хората ще ви симпатизират и ще се радват да са във вашата компания. В периода ще създадете множество нови приятелства.

Всякаква работа или бизнес, свързани с интернет - направа на онлайн магазин, създаване на личен или фирмен уеб сайт, организиране на курсове и обучения - ще имат успех на този етап. Запознанства в интернет също могат да бъдат доста продуктивни за в бъдеще.

Сега е много подходящ момент да развиете своите дарби и таланти. 5-ти дом е свързан с това, което носим със себе си и умеем да правим най-добре. Може нашето хоби да се превърне в бизнес, можем да спечелим много последователи в социалните мрежи с това, което правим и бизнесът ни да се придвижи към разширение и реализация! И ако това, с което се занимаваме е израз на нашето "Аз"-а, на нашата уникалност и неповторимост то сега ни очаква да пожънем голям успех, и да срещнем много симпатизанти. Въобще всяка дейност, която е свързана със себеизразяване пред определен кръг от хора или пред публика, ще бъде успешна.

Доколкото 5-ти дом е свързан с нашите деца, а с децата изобщо - може дейността, която предприемаме да бъде свързана с деца и това да пожъне успех и добра реализация. Може промяната да дойде по отношение на собствените ви деца и те самите да станат популярни и известни със своя талант и с това, което правят.

Ако все още не сте родител по 5-ти дом има вероятност да се появи дете, което да промени досегашния ви начин на живот - да смените средата и кръговете, в които се движите, както и да създадете нови приятелства.

В тази година и половина е твърде вероятно да се влюбите и то в човек, за който имате чувството, че познавате отдавна... Ако сега се обвържете, то при всички положения тази връзка ще бъде кармична и съдбовна!


ВЕЗНИ


СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В 10 ДОМ, ЮЖЕН ВЪЗЕЛ В 4 ДОМ!

За Везните кармичните възли ще се намират в 10-ти и 4-ти дом. Една от най-важните кардинални оси на хороскопа. Очакват ви големи промени през следващата година и половина!

Фокусът ще бъде върху 10-ти дом от хороскопа, там, където се намира Северния лунен възел. Ще се активират сфери от живота ви, свързани с кариера, социално израстване и външна реализация. настъпва време в живота ви за създаване на цели и за обмисляне стратегии за тяхното достигане. В този период е твърде възможно повишение в службата или смяна на работата с по-добре платена и на по-висок пост.

Време, в което вие ще се радвате на големи и сериозни постижения в живота, а вашите близки и семейството ви ще се гордеят с вас! В идната година и половина ще ви се отдаде възможност да покажете максималното, на което сте способни и да получите заслужено признание за своя труд. Сега е момент за големи постижения, които ще създадат едни от най-стабилните структури в живота ви!

Под енергетиката на 10-ти дом сменяме своя статус, така че ако сте необвързани е твърде вероятно да срещнете своята половинка и определено човекът няма да бъде кой да е. По 10-ти дом също е възможно да станете родител и да имате дете!

Също така е възможно поради заемането ви на по-висок служебен пост да имате и повече задължения, и времето, което отделяте на своята работа да бъде за сметка на това с вашето семейство. Възможно е да се наложат промени в семейството или смяна на местожителството поради нова работа на ново населено място. Също може да решите да инвестирате пари от продажба на недвижими имоти в някакъв вид бизнес, за да го разширите или обновите по някакъв начин.

От друга страна по-висок доход в работата ще ви даде възможност да закупите свое собствено жилище или да подмените сегашното с нов и по-голям дом. Също така ще бъдете много по-уверени в себе си и в своите възможности и може да решите, че е дошло време да създадете свое собствено семейство, ако сте сами на този етап или отношенията ви не са толкова сериозни.

По 10-ти дом и Северен възел, който транзитира там в живота ви могат да се появят високопоставени хора чрез, които да придвижите целите и замислите си напред! Определено успехите ви на външен социален план ще допринесат за едно вътрешно спокойствие и емоционална сигурност.


СКОРПИОН


СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В 9 ДОМ, ЮЖЕН ВЪЗЕЛ В 3 ДОМ!

За Скорпионите кармичните възли ще се намират в 9-ти и 3-ти дом. Фокусът ще бъде върху 9-ти дом от хороскопа, там, където се намира Северния лунен възел. Ще се активират сфери от живота ви, свързани с контакт с чужбина, с чужденци, с пътуване по работа, с обучение, независимо дали тук или в чужбина.

Определено по 9-ти дом нашия кръгозор се променя, поглеждаме на света от една нова и глобална точка на възприятие. Интелектуалните и духовни занимания, както и жаждата за промяна ще се едни от основните теми на следващата година и половина в живота ви.

И доколкото 9-ти дом се свързва със знак Стрелец и Юпитер като негов управител, можем да кажем, че е дом на късмета и положителното стечение на обстоятелствата. И със Северен възел там можете да очаквате подаръци на съдбата в следващите 18 месеца. 🙂 

Възможно е както да отидете да се обучавате или да работите в чужбина, така и да заминете на едно далечно пътешествие, за което отдавна мечтаете - да срещнете нови хора, нови култури, да обогатите своя духовен свят. 

Сферата на мисълта е доста силна в момента така че всякакъв вид курсове и семинари са подходящи на този етап. Вие самите можете да се занимавате с преподавателска дейност, да се дипломирате, да запишете нова специалност.

По отношение на връзката с чужбина е възможно да срещнете такъв тип партньор - чужденец или българин, живеещ или често пътуващ до чужбина. По отношение на връзката с 3-ти дом е възможно да смените старата си кола с нова и много по-хубава!

9-ти дом също се свързва със съдебни дела, искове, нотариуси. Ако някой ви е завел иск по-рано, може най-неочаквано да го оттегли и да се откаже от претенциите си към вас. Ако тепърва възнамерявате да водите дело моментът е по-скоро подходящ, вероятността да спечелите е голяма!

Добре е сега да преразгледате всички висящи документации, договори и писмени споразумения, които по един или друг начин създават някакво объркване в живота ви.

Главното на транзита през 9-ти дом е разширяване на мисълта, вътрешната свобода и способността да откривате новите хоризонти в живота ви!


СТРЕЛЕЦ


СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В 8 ДОМ, ЮЖЕН ВЪЗЕЛ В 2 ДОМ!

За Стрелците кармичните възли ще се намират в 8-ми и 2-ри дом. Фокусът ще бъде върху 8-ми дом от хороскопа, там, където се намира Северния лунен възел. Ще се активират най-вече материалните сфери от вашия живот. И доколкото Юпитер - планетата на голямото щастие е във вашия знак до края на 2019г., можете да очаквате изключително добри финансови възможности през периода. 

Всякакви кредити и банкови заеми, всякакви бизнес инвестиции ще бъдат изключително успешни в следващата година и половина. Ако имате кредити към банки в периода ще успеете да ги погасите. Може също по линия на вашия партньор да получите голяма сума пари или в периода да разчитате на неговите доходи, за да учите например или за да се запишете на някакъв курс или обучение. Възможни са и всякакви стипендии, награди и неочаквани печалби на големи суми пари от игри на късмета! 🙂

Ако дълго време не сте успявали да се споразумеете с роднините и да продадете някакви наследствени имоти, то сега е време, в което много по-лесно биха се развили събитията.

8-ми дом е свързан и с нашия дълбок вътрешен свят, така че е възможно да проявите интерес към психология, езотерика, йога, медитации и чрез такъв тип занимания да се освободите от някои вътрешни задръжки и страхове. А доколкото 8-ми дом свързваме и със секса е възможно поява на такъв тип партньор в живота ви. При жените е възможно забременяване!

Всякакъв вид бизнес инвестиции биха били успешни през периода, разбира се когато са добре обмислени и планирани. Възможна е смяна на работата заради по-голям доход, или допълнителна работа, която да ви помогне да реализирате успешно някои от своите желания.

8-ми дом свързваме и с критични ситуации в живота, но с помощта на Северния възел в 8-ми дом и Юпитер, който е във вашия знак, ще ви се даде възможност да намерите щастлив изход от всяка негативна ситуация!


КОЗИРОГ


СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В 7 ДОМ, ЮЖЕН ВЪЗЕЛ В 1 ДОМ!

За Козирозите кармичните възли ще се намират в 7-ми и 1-ви дом. Една от най-важните кардинални оси на хороскопа. Очакват ви големи промени през следващата година и половина!

Фокусът ще бъде върху 7-ми дом от хороскопа, там, където се намира Северния лунен възел. Ще се активират сферите от живота ви, свързани с вашата половинка, с вашия брачен партньор. Ако до този момент сте били сами сега е твърде вероятно да срещнете жената или мъжът на вашите мечти. По 7-ми дом е много вероятно минаването под венчило. Ще се чувствате все едно съдбата ви изпраща този човек!

Като цяло взаимодействието ви с околните ще претърпи изменение. Цялата външна среда може да стане друга, да смените кръга от хора, с които си взаимодействате. Ако сте в бизнес може да намерите много подходящ партньор, а може и вас да поканят в някоя фирма, за да станете съдружник.

Доколкото Южния възел се намира във вашия Асцендент може да се наложи да промените себе си и своите вътрешни убеждения, за да подобрите дадени взаимоотношения, които не вървят добре на този етап. А може и връзката ви с вашия партньор да ви измени и да ви помогне да преоткриете един нов начин на развитие за вас.

Под Северен възел в 7-ми дом е възможен и развод или раздяла, тогава, когато не се чувствате добре с този партньор, а и той самия не пожелае да се промени или да направи компромис със себе си.

Всякакви договори и споразумения са възможни по 7-ми дом, които ще се явят съдбоносни в живота ви и ще го изменят задълго. Това може да са бизнес предложения или някаква допълнителна дейност от ваша страна. Възможно е да получите дивиденти от  някакъв вид съдружие.

Като цяло оста 1-ви - 7-ми дом е една от най-важните в хороскопа, а може би и най-важната, така че в идната година и половина може да очаквате цялостно изменение в живота ви и придвижване към едно ново ниво на развитие! И имайте предвид, че Лунните възли неслучайно се наричат съдбовни или кармични и бъдете подготвени и за съдбоносни промени в живота ви, въпреки вашето желание, защото под тяхното въздействие по оста 1-ви - 7-ми дом тогава, когато не сме на своя път, събитията не се случват така, както ние искаме, а така както трябва!


ВОДОЛЕЙ


СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В 6 ДОМ, ЮЖЕН ВЪЗЕЛ В 12 ДОМ!

За Водолеите кармичните възли ще се намират в 6-ти и 12-ти дом. Фокусът ще бъде върху 6-ти дом от хороскопа, там, където се намира Северния лунен възел. Ще се активират сфери от живота ви, свързани най-вече с вашата работа и с възможността да я смените за нова много по-перспективна и по-добре платена.

Определено ще претърпите развитие по отношение на работата, може да пожелаете да заминете да работите зад граница или по някакъв начин да се ориентирате професионално към сферата на духовното, на езотериката, на психологията. 

При всички положения ще ви се дадат възможности за нова работа. ако до момента сте имали затруднения в тази сфера, то сега ще можете да си отдъхнете и да започнете да разчитате и на своя доход. Задълженията и отговорностите ви също могат да се увеличат и в един момент да установите, че не разполагате с почти никакво свободно време.

Промени и благоприятен изход е възможен също по темата за здравето и състоянието на вашето тяло. Може да ви се наложи да се погрижите за здравословното си състояние, за общия си тонус. Може да се възползвате от алтернативни начини на лечение. А също да се наложи да се откажете от някой вреден навик, който ви се отразява негативно както на физическо, така и на психическо ниво. Може нещо свързано с психиката и с вътрешния ви свят или с липсата на почивка да повлия също. Така че ако е необходимо дайте си кратка почивка, за да се възстановите или ако работата, която извършвате, ако се отразява негативно на психическото ви състояние помислете да я смените.

По отношение на 12-ти дом може би е нужно да се разделите с миналото ако по някакъв начин то все още присъства в живота ви и се отразява на начина, по който се чувствате. Можете да заминете някъде за известно време, за да забравите и да оставите миналото зад гърба ви, след което ще можете отново да вършите всички ангажименти, които очакват вас! 🙂

По 6-ти дом може да ви се прииска да имате домашен любимец и моя съвет е определено да дадете свобода на това ваше желание, защото под Северен възел ще има една наистина силна връзка между вас и ще се радвате на много весели и щастливи моменти заедно!


РИБИ


СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В 5 ДОМ, ЮЖЕН ВЪЗЕЛ В 11 ДОМ!

За Рибите кармичните възли ще се намират в 5-ти и 11-ти дом. Фокусът ще бъде върху 5-ти дом от хороскопа, там, където се намира Северния лунен възел. Ще се активират сфери от живота ви, засягащи любовните въпроси, радостта и щастието. 

В предстоящата година и половина е твърде вероятно да срещнете истинската любов, която на един следващ етап да прерасне в много сериозна и сърдечна връзка. Ще се чувствате обичани, вие ще обичате, ще имате нужда да изявявате себе си, да творите и да се развивате.

Вашата популярност ще расте, може досегашен ваш близък приятел да ви се обясни в любов и в негово лице да срещнете своя дългосрочен партньор. Определено сърдечните дела ще преминат на преден план независимо дали сте обвързани или не. Голяма е вероятността да срещнете любовта чрез интернет и социалните мрежи. Ако сте обвързани също може така да се случи да се впуснете в любовна авантюра, така че внимавайте в това отношение!

Също под 5-ти дом е вероятно да имате дете, което да ви донесе истинско щастие и радост от живота. Определено ще чувствате много силна връзка с него, вземайки предвид съдбовните кармични възли. Ако отдавна мечтаете да имяте дете или човек, който да обичате и той да обича вас то сега е твърде вероятно да получите и двете. 🙂

От гледна точка на това, че 5-ти дом е зоната на творчеството и на развитието на нашите вътрешни таланти, то сега е момент, в който можете да изявите себе си, да получите голяма популярност с това, което правите. Може да попаднете в нови кръгове на общуване. Другите ще харесат работата ви и ще признаят талантите и способностите ви. Самите вие ще имате готовност да покажете себе си и това, което ви е дадено да притежавате. Вие по начало сте си творчески личности, така че със сигурност ще се чувствате изключително щастливи от този тип изяви!

Скъпи приятели,
Ако искате да проследите всяко събитие в детайли,
както и движението на Луната през целия месец,
разгледайте нашия ЛУНЕН КАЛЕНДАР.
В него можете да се запознаете с точните дни и часове на фазите
Новолуние, Пълнолуние, Първа и Последна четвърт, кога са тъмните дни на Луната, в кой знак се намира всеки ден и кога настъпват периодите на Луна без курс. 
Очакваме ви! >>

За всеки един важен аспект и  конфигурации на планетите, следете
>> МЕСЕЧНИ ПРОГНОЗИ и >> ЛУННИ ХОРОСКОПИ 

За по-подробна информация, относно събитията през цялата 2018г., прочетете статиите ми в раздел >> ГОДИШНИ ПРОГНОЗИ 

А от тук имате възможност да се запознаете с всички останали главни събития през годината
>> АСТРО СЪБИТИЯ

  • Юпитер в Стрелец 8.11.2018г. – 2.12.2019г.
  • Сатурн в Козирог 20.12.2017г. – 17.12.2020г.
  • Лунни възли по оста Рак/Козирог есента на 2018г. до юни 2020г.
  • Затъмнения 2019г.
  • Уран в Телец от 2018г. до май 2026г.
  • Марс – завършване на цикъл 2017г. - 2018г. и стартиране на нов цикъл октомври 2019г.
  • Венера – нов цикъл ноември 2018г. до юни 2020г.
  • Меркурий – ретроградност 2018г. - 2019г.
  • Транзити и аспекти на Нептун и Плутон през 2019г. и отражението им на физическо, духовно и ментално ниво (по знаци)

както и много други...