СЪДБОВНИ АСПЕКТИ НА ЛУННИТЕ ВЪЗЛИ – 2024 – АКТИВАТОР НА КАРМИЧНИ СЪБИТИЯ В ЖИВОТА НИ!

Очаквайте повече информация как да работим с аспектите в YOU TUBE канала ASTROLIVE.INFO!

Статии, в които разглеждам темата за аспектите:
https://astrocalendar.space/transit-planets/
https://astrocalendar.space/transit-planet-to-natal-chart/АСПЕКТИ НА ЛУНАТА СЪС СЕВЕРНИЯ ВЪЗЕЛ 


✔ януари 4, 20:19 ♎ 20°40’ опозиция СЛВ ♈
януари 9, 11:14 ♐ 20°25’ тригон СЛВ ♈
януари 11, 13:16 ♑ 20°19’ квадрат СЛВ ♈
януари 13, 13:39 ♒ 20°12’ секстил СЛВ ♈
януари 17, 16:47 ♈ 19°59’ съвпад СЛВ ♈
януари 22, 04:33 ♊ 19°45’ секстил СЛВ ♈
януари 24, 13:26 ♋ 19°38’ квадрат СЛВ ♈
януари 27, 00:08 ♌ 19°30’ тригон СЛВ ♈


✔ февруари 5, 18:56 ♐ 18°59’ тригон СЛВ ♈
февруари 7, 21:51 ♑ 18°52’ квадрат СЛВ ♈
февруари 9, 21:57 ♒ 18°46’ секстил СЛВ ♈
февруари 13, 21:47 ♈ 18°33’ съвпад СЛВ ♈
февруари 18, 07:22 ♊ 18°19’ секстил СЛВ ♈
февруари 20, 16:30 ♋ 18°11’ квадрат СЛВ ♈
февруари 23, 03:37 ♌ 18°04’ тригон СЛВ ♈
февруари 28, 04:36 ♎ 17°48’ опозиция СЛВ ♈


✔ март 4, 00:45 ♐ 17°32’ тригон СЛВ ♈
март 6, 05:32 ♑ 17°25’ квадрат СЛВ ♈
март 8, 06:50 ♒ 17°19’ секстил СЛВ ♈
март 12, 05:32 ♈ 17°06’ съвпад СЛВ ♈
март 16, 11:25 ♊ 16°53’ секстил СЛВ ♈
март 18, 19:38 ♋ 16°45’ квадрат СЛВ ♈
март 21, 06:42 ♌ 16°37’ тригон СЛВ ♈
март 26, 07:42 ♎ 16°21’ опозиция СЛВ ♈
март 31, 05:25 ♐ 16°06’ тригон СЛВ ♈


✔ април 2, 11:45 ♑ 15°59’ квадрат СЛВ ♈
април 4, 14:56 ♒ 15°52’ секстил СЛВ ♈
април 8, 15:21 ♈ 15°39’ съвпад СЛВ ♈
април 12, 18:39 ♊ 15°26’ секстил СЛВ ♈
април 15, 01:12 ♋ 15°19’ квадрат СЛВ ♈
април 17, 11:22 ♌ 15°11’ тригон СЛВ ♈
април 22, 12:16 ♎ 14°55’ опозиция СЛВ ♈
април 27, 08:17 ♐ 14°40’ тригон СЛВ ♈
април 29, 14:56 ♑ 14°32’ квадрат СЛВ ♈


✔ май 1, 19:22 ♒ 14°25’ секстил СЛВ ♈
май 5, 22:55 ♈ 14°12’ съвпад СЛВ ♈
май 10, 02:09 ♊ 13°59’ секстил СЛВ ♈
май 12, 07:21 ♋ 13°52’ квадрат СЛВ ♈
май 14, 16:14 ♌ 13°45’ тригон СЛВ ♈
май 19, 16:38 ♎ 13°29’ опозиция СЛВ ♈
май 24, 12:02 ♐ 13°13’ тригон СЛВ ♈
май 26, 18:01 ♑ 13°06’ квадрат СЛВ ♈
май 28, 22:18 ♒ 12°59’ секстил СЛВ ♈


✔ юни 2, 03:58 ♈ 12°46’ съвпад СЛВ ♈
юни 6, 09:08 ♊ 12°32’ секстил СЛВ ♈
юни 8, 13:59 ♋ 12°25’ квадрат СЛВ ♈
юни 10, 21:56 ♌ 12°18’ тригон СЛВ ♈
юни 15, 21:38 ♎ 12°02’ опозиция СЛВ ♈
юни 20, 17:21 ♐ 11°47’ тригон СЛВ ♈
юни 22, 22:38 ♑ 11°40’ квадрат СЛВ ♈
юни 25, 01:55 ♒ 11°33’ секстил СЛВ ♈
юни 29, 07:07 ♈ 11°20’ съвпад СЛВ ♈


✔ юли 3, 14:17 ♊ 11°06’ секстил СЛВ ♈
юли 5, 19:44 ♋ 10°59’ квадрат СЛВ ♈
юли 8, 03:32 ♌ 10°52’ тригон СЛВ ♈
юли 13, 02:40 ♎ 10°36’ опозиция СЛВ ♈
юли 17, 23:45 ♐ 10°20’ тригон СЛВ ♈
юли 20, 05:05 ♑ 10°13’ квадрат СЛВ ♈
юли 22, 07:34 ♒ 10°07’ секстил СЛВ ♈
юли 26, 10:22 ♈ 09°54’ съвпад СЛВ ♈
юли 30, 17:37 ♊ 09°40’ секстил СЛВ ♈


✔ август 1, 23:51 ♋ 09°33’ квадрат СЛВ ♈
август 4, 08:09 ♌ 09°25’ тригон СЛВ ♈
август 9, 07:10 ♎ 09°09’ опозиция СЛВ ♈
август 14, 06:00 ♐ 08°54’ тригон СЛВ ♈
август 16, 12:25 ♑ 08°47’ квадрат СЛВ ♈
август 18, 15:08 ♒ 08°40’ секстил СЛВ ♈
август 22, 15:41 ♈ 08°27’ съвпад СЛВ ♈
август 26, 20:32 ♊ 08°14’ секстил СЛВ ♈
август 29, 02:47 ♋ 08°07’ квадрат СЛВ ♈
август 31, 11:34 ♌07°59’ тригон СЛВ ♈


✔ септември 5, 10:55 ♎ 07°43’ опозиция СЛВ ♈
септември 10, 10:59 ♐ 07°27’ тригон СЛВ ♈
септември 12, 19:01 ♑ 07°20’ квадрат СЛВ ♈
септември 14, 23:08 ♒ 07°13’ секстил СЛВ ♈
септември 18, 23:28 ♈ 07°00’ съвпад СЛВ ♈
септември 23, 00:58 ♊ 06°47’ секстил СЛВ ♈
септември 25, 05:59 ♋ 06°40’ квадрат СЛВ ♈
септември 27, 14:26 ♌ 06°33’ тригон СЛВ ♈


✔ октомври 2, 14:07 ♎ 06°17’ опозиция СЛВ ♈
октомври 7, 14:26 ♐ 06°01’ тригон СЛВ ♈
октомври 9, 23:42 ♑ 05°53’ квадрат СЛВ ♈
октомври 12, 05:40 ♒ 05°46’ секстил СЛВ ♈
октомври 16, 08:23 ♈ 05°33’ съвпад СЛВ ♈
октомври 20, 07:55 ♊ 05°21’ секстил СЛВ ♈
октомври 22, 11:03 ♋ 05°14’ квадрат СЛВ ♈
октомври 24, 18:06 ♌ 05°07’ тригон СЛВ ♈
октомври 29, 16:23 ♎ 04°51’ опозиция СЛВ ♈


✔ ноември 3, 16:19 ♐ 04°35’ тригон СЛВ ♈
ноември 6, 01:43 ♑ 04°27’ квадрат СЛВ ♈
ноември 8, 08:47 ♒ 04°20’ секстил СЛВ ♈
ноември 12, 15:10 ♈ 04°06’ съвпад СЛВ ♈
ноември 16, 15:28 ♊ 03°54’ секстил СЛВ ♈
ноември 18, 17:18 ♋ 03°47’ квадрат СЛВ ♈
ноември 20, 22:37 ♌ 03°40’ тригон СЛВ ♈
ноември 25, 20:17 ♎ 03°24’ опозиция СЛВ ♈
ноември 30, 20:00 ♐ 03°09’ тригон СЛВ ♈


✔ декември 3, 04:48 ♑ 03°01’ квадрат СЛВ ♈
декември 5, 11:35 ♒ 02°54’ секстил СЛВ ♈
декември 9, 20:09 ♈ 02°40’ съвпад СЛВ ♈
декември 13, 23:24 ♊ 02°27’ секстил СЛВ ♈
декември 16, 01:20 ♋ 02°20’ квадрат СЛВ ♈
декември 18, 05:40 ♌ 02°13’ тригон СЛВ ♈
декември 23, 01:07 ♎ 01°58’ опозиция СЛВ ♈
декември 28, 01:05 ♐ 01°42’ тригон СЛВ ♈
декември 30, 09:32 ♑ 01°35’ квадрат СЛВ ♈АСПЕКТИ НА СЛЪНЦЕТО И ПЛАНЕТИТЕ
СЪС СЕВЕРНИЯ ВЪЗЕЛ


✔ 2024, януари 11 (04:34) Слънце ♑ 20°20’ - квадрат - СЛВ 20°20’ ♈
2024, февруари 8 (05:44) Слънце ♒ 18°51’ - секстил - СЛВ 18°51’ ♈
2024, април 5 (06:28) Слънце ♈ 15°50’ - съвпад - СЛВ 15°50’ ♈
2024, юни 2 (22:21) Слънце ♊ 12°43’ - секстил - СЛВ 12°43’ ♈
2024, юли 2 (16:37) Слънце ♋ 11°09’ - квадрат - СЛВ 11°09’ ♈
2024, август 1 (11:20) Слънце ♌ 9°34’ - тригон - СЛВ 9°34’ ♈
2024, септември 29 (06:03) Слънце ♎ 6°28’ - опозиция - СЛВ 6°28’ ♈
2024, ноември 25 (07:41) Слънце ♐ 3°26’ - тригон - СЛВ 3°26’ ♈
2024, декември 23 (09:27) Слънце ♑ 1°57’ - квадрат - СЛВ 1°57’ ♈


✔  2024, януари 29 (04:06) Меркурий 19°23’ - квадрат - СЛВ 19°23’ ♈ 
2024, февруари 16 (17:30) Меркурий 18°24’ - секстил - СЛВ 18°24’ ♈ 
2024, март 19 (17:14) Меркурий ♈ 16°42’ - съвпад - СЛВ 16°42’ ♈ 
2024, юни 9 (10:44) Меркурий 12°23’ - секстил - СЛВ 12°23’ ♈ 
2024, юни 22 (23:55) Меркурий 11°40’ - квадрат - СЛВ 11°40’ ♈ 
2024, юли 9 (08:53) Меркурий 10°48’ - тригон - СЛВ 10°48’ ♈ 
2024, септември 30 (00:22) Меркурий 6°25’ - опозиция - СЛВ 6°25’ ♈ 
2024, ноември 6 (03:31) Меркурий 4°27’ - тригон - СЛВ 4°27’ ♈ 


✔  2024, януари 15 (09:48) Венера 20°07’ - тригон - СЛВ 20°07’ ♈ 
2024, февруари 7 (18:15) Венера 18°52’ - квадрат - СЛВ 18°52’ ♈ 
2024, март 2 (00:26) Венера 17°39’ - секстил - СЛВ 17°39’ ♈ 
2024, април 17 (14:08) Венера 15°11’ - съвпад - СЛВ 15°11’ ♈ 
2024, юни 3 (07:42) Венера 12°42’ - секстил - СЛВ 12°42’ ♈ 
2024, юни 26 (17:28) Венера 11°28’ - квадрат - СЛВ 11°28’ ♈ 
2024, юли 20 (03:11) Венера 10°13’ - тригон - СЛВ 10°14’ ♈ 
2024, септември 5 (00:19) Венера 7°45’ - опозиция - СЛВ 7°45’ ♈ 
2024, октомври 22 (06:43) Венера 5°14’ - тригон - СЛВ 5°14’ ♈ 
2024, ноември 15 (04:36)Венера 3°58’ - квадрат - СЛВ 3°58’ ♈ 
2024, декември 9 (16:03)Венера 2°41’ - секстил - СЛВ 2°41’ ♈ 


✔ 2024, януари 30 (09:04) Марс ♑ 19°19’ - квадрат - СЛВ 19°19’ ♈
2024, март 6 (20:35) Марс ♒ 17°23’ - секстил - СЛВ 17°23’ ♈
2024, май 18 (11:01) Марс ♈  13°33’ - съвпад - СЛВ 13°33’ ♈
2024, август 3 (20:16) Марс ♊ 9°27’ - секстил - СЛВ 9°27’ ♈
2024, септември 17 (00:54) Марс ♋ 7°06’ - квадрат - СЛВ 7°06’ ♈
2024, ноември 17 (16:08) Марс ♌ 3°50’ - тригон - СЛВ 3°50’ ♈ 


✔ 2024, юли 12 (13:42) Юпитер ♊ 10°38’ - секстил - СЛВ 10°38’ ♈ 

Бъдете здрави! Обичам ви !!! ❤️


Авторски материал, Всички права запазени


ИЗЧИСЛИ СВОИТЕ ЛИЧНИ ТРАНЗИТИ ТУК >> AstroCalendar® ! 

TikTok: aneliya.art

You Tube:
AstroLive >> https://www.youtube.com/@astrolive-info
AstroCalendar >> https://www.youtube.com/@astrocalendar-space

Facebook:
AstroLive >> https://www.facebook.com/astrolive.info
AstroCalendar >> https://www.facebook.com/astrocalendar.space

INSTAGRAM: aneliya.pancheva❤️❤️❤️ За лична консултация, посетете страницата за Услуги и Цени! >> http://astrolive.info/paid-forecasts/

телефон за връзка с мен: 0899 181 185 Анелия (Вайбър, УотсАпп)
Skype: Astrolive info
email:
astrolive.info@gmail.com


.


☀ ☀ ☀ Facebook ☀ ☀ ☀☀ ☀ ☀ YouTube ☀ ☀ ☀АСТРОЛОГИЧНА МАГИЯ!


РИТУАЛИ - с ВОСЪК!

ЗАДАЙ БЪРЗ ВЪПРОС - ПОЛУЧИ ОТГОВОР!